آیدین عزیزی مدیرعامل کانون خدمات رفاهی هنرمندان و کمپین حمایت از ساخت بیمارستان هنرمندان از تمامیه هنرمندان  هفتگانه هنری دعوت به حمایت از کمپین نمود


ادامه مطلب

ضبط مصاحبه با هنرمندان در استدیوی اولین مجله تصویری هنرمندان


ادامه مطلب

با همراهی هنرمندان ساخت بیمارستان هنرمندان انجام خواد شد


ادامه مطلب

جناب اقای عزیزی مدیرعامل کانون خدمات رفاهی هنرمندان از تمامیه هنرمندان هفتگانه هنر دعوت به عمل اوردتاازپروژه کمپین حمایت از ساخت بیمارستان هنرمندان حمایت نمایند


ادامه مطلب

تشکیل کمپین حمایت از ساخت بیمارستان هنرمندان


ادامه مطلب

© Copyright 2014 Refah-honar.com. Made by webfollower
   استدیو طراحی سایت وب فالوور

feedback

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns