کمپین حمایت ازساخت بیمارستان هنرمندان

باتوجه به شروع پیگیری وهماهنگی پروژه ساخت بیمارستان هنرمندان کانون خدمات رفاهی هنرمندان اقدام به تشکیل کمپین حمایتی ازاین پروژه کرده واز هنرمندان وهنردوستان دعوت به حمایت ازاین پروژه نموده است

© Copyright 2014 Refah-honar.com. Made by webfollower
   استدیو طراحی سایت وب فالوور

feedback

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns