دومین جالسه هم اندیشی وارائه گزارش ساخت بیمارستان هنرمندان

دراین نشست که با حضور جمعی ازهنرمندان ونمایندگان انجمنها برگزارگردید مشاوران تخصصی پروژه در اموروزارت بهداشت وشهرداری وهمچنین گزارش کاملی توسط مسول کمپین جناب اقای عزیزی به سمع ونظر حضار رسانده شد

© Copyright 2014 Refah-honar.com. Made by webfollower
   استدیو طراحی سایت وب فالوور

feedback

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns