دعوت جناب اقای ایدین عزیزی از هنرمندان

ایشان فرمودند باتوجه به پیگیری های انجام شده وپیشرفت خوب پروژه امیدوارند تمام هنرمندان عزیز (پیشکسوتان ، هنرمندان شاغل ، ودانشجویان هنر)  دراین پروژه شرکت نموده وازاین طرح حمایت نمایند

© Copyright 2014 Refah-honar.com. Made by webfollower
   استدیو طراحی سایت وب فالوور

feedback

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns