آغاز ضبط مصاحبه با هنرمندان

هنرمندان تمامیه رشته های هنری می‌توانند آثار و فعالیتهای هنری خودرا در اولین مجله تصویری هنرمندان به جامعه هنری معرفی نمایند. جهت هماهنگی وضبط مصاحبه تصویری دراولین مجله تصویری رفاهی هنرمندان به صفحه تلگرام گفتگوی کانون مراجعه نمایید

آدرس تلگرام کانون در صفحه اصلی سایت موجود میباشد

© Copyright 2014 Refah-honar.com. Made by webfollower
   استدیو طراحی سایت وب فالوور

feedback

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns