دعوت از هنرمندان توسط مدیر کمپین

آیدین عزیزی مدیرعامل کانون خدمات رفاهی هنرمندان و کمپین حمایت از ساخت بیمارستان هنرمندان جهت تسریع دراجرای پروژه ساخت بیمارستان هنرمندان از تمامیه هنرمندان هفتگانه هنری دعوت نمود تا با حمایت معنوی خود از این پروژه کمپین حمایت از ساخت بیمارستان هنرمندان را یاری نمایند

او همچنین اعلام کرد که حمایت تمامیه هنرمندان هفتگانه هنری گامی بلند درتسریدراین پروژه می‌باشد

© Copyright 2014 Refah-honar.com. Made by webfollower
   استدیو طراحی سایت وب فالوور

feedback

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns