بیمه رایگان هنرمندان

کانون خدمات رفاهی هنرمندان با مشارکت شرکت سرمایه گذاری ومشاورساخت بیمارستان هنرمندان تعداد صدنفرا هنرمندان هفتگانه هنری را بصورت کاملاً رایگان بیمه عمر و سرمایه نمود این بیمه جهت بیماریهای خاص ازکارافتادگی موقت ودائم و همچنین بیماری های که تحت پوشش بیمه های درمانی نمیباشد است 

این کانون درنظر دارد تا قبل از ساخت بیمارستان هنرمندان خدمات درمانی ویژه ای برای هنرمندان درنظر بگیردکه خدمات فوق نمونه بارزی از آن است

© Copyright 2014 Refah-honar.com. Made by webfollower
   استدیو طراحی سایت وب فالوور

feedback

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns