درباره ما

کانون خدمات رفاهی هنرمندان سال تاسیس:1386 ابتدابانام ستادتقدیروتجلیل ازهنرمندان برگزیده شروع به کارنمود ازسال 1390 نام خود رابه کانون خدمات رفاهی هنرمندان تغییرداد فعالیتهای کانون متشکل ازکلیه خدمات:رفاهی.مسکن.درمانی.وام.حقوقی و....... میباشد البته تعدادی از این فعالیتها مانند مسکن حقوقی و...انجام شده وتعدادی  نیزمانند بیمه درحال مذاکره با مراکزبیمه میباشد بحث وام قرض الحسنه  نیزمراحل اجرائی ان دردست برسی میباشد ودر اینده ای نزدیک عضوگیریه خود را  آغاز مینماید کانون به سه بخش از هنرمندان خدمات ارائه مینماید 1.پیشکسوتان ونخبگان هنرمند 2.هنرمندان شاغل 3.دانشجویان وکارآموزان هنر کانون به کلیه هنرمندان هفتگانه هنر خدمات ارئه مینماید امیداست باهمکاری وحمایت شما هنرمندان عزیز جهت ارتقاع خدمات وبهبود رفاهیات دست در دست هم این خدمات رابهتر ومطلوبترارائه نمائیم

© Copyright 2014 Refah-honar.com. Made by webfollower
   استدیو طراحی سایت وب فالوور

feedback

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns